Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) levelező
A mesterszak önköltséges formában levelező tagozaton is elvégezhető. Levelező képzés akkor indul, ha elegendő számú jelentkező nyer rá felvételt (a minimális induló létszámról minden évben a szakfelelős és kar határoz). Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a levelező képzés felvételi tájékoztatóban, illetve a felvi.hu-n történő meghirdetése nem jelenti azt, hogy el is tudjuk indítani a levelező képzést, ezért a felvételizőknek érdemes a nappali tagozatot is megjelölniük a felvételi jelentkezésben. Az elmúlt években minden évben, stabilan indult levelező képzés. A képzés kis, 10-20 fős csoportokban, a magyar felsőoktatásban szokatlanul kedvező hallgató/oktató arány mellett, sokszor személyre szabottan történik.

A levelező képzésre elsősorban azokat várjuk, akik munka mellett szeretnének tanulni és mesterszakos diplomát szerezni. Elkötelezett hallgatókat várunk, akik a tanórák látogatása mellett hajlandók és képesek a félévek során követni a tananyagot és önállóan feladatokat megoldani. A program keretében lehetőség van arra, hogy ki-ki a saját munkájához, szakterületéhez is kapcsolódó feladatokat (pl. házidolgozat- vagy kiselőadás-témákat) kapjon, továbbá olyan témában írja a szakdolgozatát, amely a személyes szakmai pályájához kapcsolódik.

A levelező szak tanterve megegyezik a nappali képzésével. A tanórákat átlagosan kéthetente, pénteken és szombaton tartjuk meg. Az egyes tárgyakból a tantermi kontaktórák száma a nappali tagozatos órák 30%-a, azaz 16 tanóra (8 idősáv) tárgyanként. Ezt konzultációk és önálló szakirodalom-feldolgozás, illetve gyakorlatias házi feladatok egészítik ki. Az egyes tárgyak tananyaga és módszertana igazodik a levelező képzés sajátosságaihoz. A levelező képzés hallgatói vehetnek fel tárgyakat a nappali képzés óraválasztékából is, a szabadon választható órakeret terhére.

A levelező képzésen ésszerű keretek között igyekszünk rugalmasak lenni, és figyelembe venni azt, hogy a hallgatók jellemzően dolgoznak a képzés mellett, illetve általában vidékről járnak föl Budapestre. Ennek érdekében konzultációs lehetőségeket biztosítunk, illetve külön levelezős programkoordinátor segíti a levelező tagozat hallgatóit. Cserébe azonban elvárjuk, hogy a hallgatók teljesítsék a szükséges követelményeket, annak érdekében, hogy valóban értékes diplomával és hasznos tudással gazdagodva végezzék el a képzést.

További információ Petrovics Nándor programkoordinátornál a nandor.petrovics[kukac]uni-corvinus.hu email címen.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum