Levelező képzés
A mesterszak önköltséges formában levelező tagozaton is elvégezhető. Levelező képzés akkor indul, ha elegendő számú jelentkező nyer rá felvételt (a minimális induló létszámról minden évben a szakfelelős és kar határoz). Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a levelező képzés felvételi tájékoztatóban, illetve a felvi.hu-n történő meghirdetése nem jelenti azt, hogy el is tudjuk indítani a levelező képzést, ezért a felvételizőknek érdemes a nappali tagozatot is megjelölniük a felvételi jelentkezésben.

A levelező képzésre elsősorban azokat várjuk, akik munka mellett szeretnének tanulni és mesterszakos diplomát szerezni. Elkötelezett hallgatókat várunk, akik a tanórák látogatása mellett hajlandók és képesek a félévek során követni a tananyagot és önállóan feladatokat megoldani. A program keretében lehetőség van arra, hogy ki-ki a saját munkájához, szakterületéhez is kapcsolódó feladatokat (pl. házidolgozat- vagy kiselőadás-témákat) kapjon, továbbá olyan témában írja a szakdolgozatát, amely a személyes szakmai pályájához kapcsolódik.

A levelező szak tanterve megegyezik a nappali képzésével. Arról, hogy a négy lehetséges modul közül melyek indulnak, a felvett hallgatók érdeklődését szem előtt tartva döntünk. A tanórákat pénteken és szombaton tartjuk meg. Az egyes tárgyakból a tantermi kontaktórák száma a nappali tagozatos órák 30%-a, azaz 16 tanóra (8 idősáv) tárgyanként. Az egyes tárgyak tananyaga és módszertana igazodik a levelező képzés sajátosságaihoz. A levelező képzés hallgatói vehetnek fel tárgyakat a nappali képzés óraválasztékából is, a szabadon választható órakeret terhére.

Mindemellett fontos kiemelni, hogy a szakot jelenleg is több hallgatónk végzi nappali tagozaton, munka, vagy akár vezetői beosztás mellett, probléma nélkül. Ehhez a tanszék a tanulmányi és szabályzati lehetőségek adta kereteken belül biztosítani igyekszik a szükséges rugalmasságot.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum