Modulok
Közpolitikai elemző modul

Közintézményi menedzsment modul

Humán szakpolitikák modul

Verseny- és piacszabályozás modul

 

Közpolitikai elemző modul

A közpolitikák, közcélú programok előzetes és utólagos hatásértékelését (program evaluation), a társadalmi költség-haszon elemzést, illetve az egyéb döntéstámogató technikákat a helyi, központi és nemzetek feletti közpolitikai folyamatok gyakorlatorientált elemzése és fejlesztése érdekében a nemzetközi és uniós színtéren széles körben, és Magyarországon is fokozódó mértékben alkalmazzák. A modul elvégzésével a hallgatók elsajátíthatják a hatékony és eredményes közpolitika-formálás, –megvalósítás és –menedzsment funkciókat támogató ezen elemzési technikákat és az azok gyakorlati alkalmazására irányuló készségeket. E képességek a kormányzati szektor, valamint a consulting szféra és a szabályozott iparágak ritka és értékes tudással rendelkező szakértőivé avatják birtokosaikat.

 

Közintézményi menedzsment

A közintézményi menedzsment modul a közcélú szervezetek vezetői számára hasznos ismereteket oktat. A közpolitikai programok megvalósításában elengedhetetlen, hogy a közcélú szervezetek tevékenységét olyan vezetők irányítsák, a felsővezetőktől az alaptevékenység közvetlen irányítását ellátó operatív vezetőkig, akik képesek az intézmény alapfunkciójával, illetve a magasabb szintű célokkal összhangban intézményi szintű célokat meghatározni, ezeket lebontani, és az intézmény erőforrásait a hatékony és eredményes célelérés érdekében felhasználni.

A modul célja, hogy a szak alaptárgyaiból megszerezhető jogi, gazdasági és ágazati ismereteket vezetési-szervezési ismeretekkel egészítse ki. A modult elvégző hallgatók képessé válnak különböző szintű vezetői pozíciók betöltésére a központi és a helyi közigazgatásban, más közcélú szervezetekben (így például kiemelten egészségügyi, oktatási és kulturális szervezetekben), illetve a közszolgáltató vállalatoknál (például közlekedési vállalatoknál és közműszolgáltatóknál). A közszolgálati és a non-profit szektor hasonló jellemzői és szoros egymáshoz kapcsolódása következtében a megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók a non-profit szervezetek leendő vezetői számára is.

 

Humán szakpolitikák modul

A mesterszak általános közpolitikai tárgyaira épülve ebben a modulban a hallgatók alaposabb betekintést kapnak az oktatáspolitika, az egészségügy, a társadalompolitika, valamint a foglalkoztatás-politika kérdéseibe. Ezekre a szakpolitikákra a fejlett országok az állami kiadások és így a GDP-jük jelentős hányadát fordítják. A szakpolitikák kialakítása a források felhasználásának hatásosságán és hatékonyságán keresztül fontos meghatározója az egyes emberek és az országok fejlődési lehetőségeinek. A modulban a hallgatók megismerik az egészségügyi rendszerek alapvető típusait, az egészségügyi piac sajátosságait; megismerik az oktatás különböző szintjeihez kapcsolódóan az állami beavatkozás és feladatellátás speciális kérdéseit, az oktatáspolitikai alternatívák elemzésének eszközeit; megismerik azokat a társadalompolitikai eszközöket, amelyek a szegénység csökkentését és az állami újraelosztást szolgálják. A modult elvégző hallgatók megszerzett tudásukat jól hasznosíthatják a kapcsolódó közigazgatási területeken, oktatási és egészségbiztosítási piaci szereplőknek dolgozva, a nonprofit-szférában, valamint tanácsadó cégek és nemzetközi szervezetek munkatársaiként. 

Verseny- és piacszabályozás modul

 

Az állami beavatkozások és feladatellátás elméleti hátterét és annak elemzéséhez szükséges analitikus készségeket a mesterszak tárgyai keretében elsajátító hallgatók a "piac- és versenyszabályozás" modul keretében szerezhetnek mélyebb tudást az állami szerepvállalás egy speciális területéről. A modul keretében a piacszerkezetek és a szabályozás közgazdasági elméleti hátterének megismerésén túl a gyakorlati alkalmazásokat - szabályozási eszköztár, rezsimek, intézményi megoldások, menedzsment kérdések - is megismerik a hallgatók, továbbá esettanulmányok, valamint szabályozott szervezeteknél és szabályozó hatóságoknál tett látogatások keretében betekintést nyernek a szabályozás tényleges gyakorlatába. A modulban résztvevő hallgatók a diploma megszerzése után egyaránt elhelyezkedhetnek a szakpolitika-alkotó közigazgatási szerveknél és szabályozó hatóságoknál, vagy értékes elemzési, döntés-előkészítési feladatokat láthatnak el a szabályozott ágazatokban működő vállalatoknál is.

 

Tanulmányi és adminisztrációs ügyekben keressenek minket a kozpol@uni-corvinus.hu e-mail címen.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum