Mi a felvételi menete?
 

A szakra történő felvétel követelménye egy szakmai és motivációs motivációs beszélgetésen való sikeres részvétel, valamint szükség esetén a kreditelismertetési eljárás lefolytatása.

Mire számíthatunk a motivációs beszélgetésen?

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül.

A felvételi vizsga tananyaga:

- Mankiw, Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191., 217-260.

és

- Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–29., 58–170.

A kb. 15-20 perces beszélgetés az alábbi részekből áll:

Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

Ezt követően a jelentkezőnek röviden be kell mutatni a szakmai életútját (alapszakos tanulmányok, szakmai gyakorlat, tapasztalatok, érdeklődési kör), majd kifejteni a motivációját, hogy miért jelölte meg a közgazdálkodás és közpolitika szakot és milyen jövőbeli tervei vannak.

Az angol nyelvű közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak (MSc in Public Policy and Management - PUMA) esetében szóbeli vizsgát angol nyelven kell tenni.

 

Hogyan számítják a felvételi pontot? Beleszámít a diplomajegy is?

Beleszámít. A felvételi pontok számítása a következő módon történik:

  • oklevél minősítése alapján: 20 pont (az érdemjegy szorozva néggyel)
  • szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont
  • többletpontok (esélyegyenlőség, sporteredmény, OTDK): 10 pont
Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum