Miért érdemes minket választani?
Miért érdemes a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakot választani?

1. Azért, mert a szak egyedülálló multidiszciplináris programot és tanulási környezetet kínál a hallgatók számára.

A szak névének megválasztása – közgazdálkodás és közpolitika – nem véletlen. Jelzi, hogy a mesterszak oktatási programja multidiszciplináris, vagyis több tudományterületre épül. A közgazdaságtan mellett a politikatudomány, a közpolitikai ismeretek, a jog, az etika, a szociológia, valamint az egyes ágazati politikákhoz kapcsolódó tudományok eredményei egyaránt beépülnek a tantervbe.

A tanulmányok során négy szakmai modul keretében is lehetőség van egyes területek mélyebb megismerésére, ezek:

  • közpolitikai elemző modul,
  • közintézményi menedzsment modul,
  • egészség-gazdaságtani modul,
  • verseny- és piacszabályozás modul.

Látogassa meg szakmai moduljainkat bemutató oldalunkat!

A mesterszakra a legkülönfélébb előképzettséggel lehet sikeresen felvételizni: közgazdász, politológus, szociológus, igazgatásszervező, nemzetközi tanulmányok, jogász, orvos, gyógyszerész, egészségügyi, tanár, stb. előképzettséggel. A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tölthetnek el két évet.

Kiket várunk a szakra?

A hallgatók viszonylag kis létszáma a magyar felsőoktatásban megszokottnál intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé. A szakért felelős, az oktatás programját koordináló Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. A képzésben résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjenek gyakorlati szakembereket, részt vegyenek tudományos rendezvényeken, és bekapcsolódjanak a szak tematikájához kapcsolódó kutatásokba.

A tanszék Európa vezető egyetemeivel közös kutatási programok aktív résztvevője, ennek megfelelően színvonalas és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő képzést nyújt, továbbá ösztönzi és segíti hallgatóit, hogy a terület legjobb európai intézményeiben folytassanak rész- (Erasmus) vagy speciális oklevelet nyújtó (EMPA) tanulmányokat.

A 2016-2017-es tanévtől a világ néhány legismertebb, közpolitikai szakterületekkel foglalkozó tudósát köszönthetjük állandó oktatóink között. Kattintson ide a részletekért!

 

2. Azért, mert a szak kivételes nemzetközi lehetőségeket nyújt hallgatói számára.

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a közgazdálkodás és közpolitika szak EAPAA akkreditációval rendelkezik. Európában mindössze kb. kéttucat, Közép- és Kelet-Európában pedig mindössze négy szervezet volt eddig képes a közigazgatási, közpolitikai programok ezen „elitkörébe” bejutni. Ennek ténye megjelenik a hallgatók diplomamellékletében, mely meghatározó lehet az elhelyezkedési esélyek növelésében.

Emellett a szak számos nemzetközi kapcsolatot épített ki az elmúlt években, melynek köszönhetően a közgazdálkodás és közpolitika szakon tanuló hallgatók részt vehetnek az EMPA (European Master's in Public Administration) programban, amely egy változó formátumú, fél, illetve egy éves részképzés. Ennek során a hallgató egy félévet külföldön a terület legnevesebb partner-intézményei egyikében, pl. a méltán híres Sciences Po párizsi egyetemen tölt. A programban résztvevő hallgatóknak nem kell halasztaniuk az Egyetemen, ha részt vesznek a programban, mivel a partner egyetemen elvégzett tárgyak nagy részét el lehet fogadtatni a Corvinuson. Emellett az EMPA programot sikeresen teljesítő hallgatók oklevelet kapnak a képzésről, amely majd a diplomához lesz csatolva.

 

3. Azért, mert a mesterszakon végző hallgatók nemcsak a közszférában, hanem a versenyszférában is sikeresen tevékenykedhetnek.

A szak olyan tudást ad, amely mind a versenyszférában, mind a közszférában versenyképes. Ez a tudás egyedülálló abban az értelemben is, hogy a szakot elvégző hallgatók jól ismerik és értik mind a két szektor működését, valamint ezek kapcsolatait, kölcsönhatásait is. A közszektor és a magánszektor működése elválaszthatatlan egymástól, ezért a piaci szereplők körében is szükség van a kormányzati tevékenység és tágabban a közszektor működésmódjának alapos ismeretére.

Különösen igaz ez azokra a vállalatokra, amelyek működését alapvetően befolyásolja az állami szabályozás (például távközlés, közlekedés, bankok, biztosítók, gyógyszeripar, közüzemek stb.), továbbá azokra, amelyek közvetlen és rendszeres kapcsolatban állnak különféle állami intézményekkel (például állami beruházásokban vesznek részt).

A magánszektor érdekképviseleti szervezeteiben, a non-profit intézményekben, a civil szervezeteiben úgyszintén nélkülözhetetlen a kormányzat és a közszektor működésmódjának beható ismerete.

A szakon alkalmazott nemzetközi, összehasonlító szemlélet kifejezetten alkalmassá teszi a végzett hallgatókat nemzetközi szervezeteknél, így többek között az Európai Unió intézményeiben való munkára.

 

4. Azért, mert hallgatóink előnyben vannak a közszektorban elhelyezkedő közgazdász végzettségűek között

Természetesen végzett hallgatóinkat tárt karokkal várják a kormányzati intézmények és a közszféra további intézményei is, hiszen olyan egyedi és értékes tudással rendelkeznek, amely elengedhetetlen a magánszférával való együttműködésben.

Az európai országokban, így Magyarországon is közgazdász végzettségűek jelentős része a közszektorban talál munkát. Az utóbbi évtizedekben világszerte erősödő tendencia a közszektor működésmódjának olyan átalakítása, melynek során mindinkább előtérbe kerül a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjainak érvényesítése. Ennélfogva a közintézmények működtetésében és a kormányzati-szakpolitikai döntések meghozatalában és egyaránt kulcsszerepe lehet a kellően képzett közgazdászoknak. A közszektor (központi, regionális és helyi szinten) nemcsak a hagyományos közigazgatás kínál komoly karrierlehetőségeket, hanem többek között az egészségügy, a felsőoktatás, a szociális szféra és a (nagyrészt uniós) fejlesztéspolitikai intézményrendszer.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum