Milyen képzést kínálunk?
A tanszék oktatási profiljának zászlóshajója a közgazdálkodás és közpolitika mesterszak, amelyet a magyar mellett angol nyelven is oktatunk. (A szak elnevezése angolul Public Policy and Management, rövidítve PUMA.)

A gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szak mesterfokozatot kínál (rövidítve: MSc), a szak elvégzésével megszerezhető szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon. (Angolul: Economist in Public Policy and Management.) A képzési idő négy félév, a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Szakunk közgazdasági ismeretekre és készségekre alapozott tananyaggal, az elméleti és a gyakorlati ismeretek kiegyensúlyozott rendszerében adja át a társadalom, a gazdaság, az állam és a politika viszonyainak elemzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati eszköztárat, így többek között a szükséges közgazdasági elemzési, empirikus, kutatásmódszertani és menedzsment ismereteket.

A szakon belül az alábbi specializációk (szakmai modulok) választhatók:

- közpolitika elemzés,

- közintézményi menedzsment,

- humán szakpolitikák,

- verseny- és piacszabályozás.

Látogassa meg szakmai moduljainkat bemutató oldalunkat!

A nálunk végzett hallgatók ismerik:

  • a politika, a társadalom, a gazdaság, és kiemelten a közszektor fogalmait, folyamatait és azok összefüggéseit, nem csak hazai, hanem nemzetközi összehasonlításban is,
  • a közpolitikai folyamat és az egyes szakpolitikák kialakításának és megvalósításának és értékelésének elveit és gyakorlatát, ezen keresztül társadalmi értékek érvényre juttatásának lehetőségeit,
  • a hazai közszféra és közigazgatás, valamint az Európai Unió intézményeinek rendszerét, működését és szakpolitikáit.

A nálunk végzett hallgatók képesek:

  • megismerni, megérteni és értékelni különböző szintű és összetettségű gazdasági, társadalmi és politikai problémákat, megérteni és kezelni ezek konfliktusos jellegét,
  • készségszinten alkalmazni ezen problémák megoldásához szükséges kritikai, analitikus és rendszerszerű szemléletet, mégpedig újító, alkotó és teremtő módon, nem csak közgazdasági, hanem multidiszciplináris, szintetizáló megközelítésben is, akár önállóan, akár másokkal együttműködve,
  • hatékonyan és eredményesen alkalmazni akár a közszféra, akár a magánszféra szervezeteinek működtetéséhez, irányításához szükséges gazdasági, emberi, politikai és információs erőforrások felhasználására vonatkozó, legkorszerűbb elveket és legjobb gyakorlati módszereket, vezetőként is, akár stratégiai módon, figyelembe véve a szervezet tágabb környezetét is, és biztosítva a szervezet feladatainak legmagasabb szintű ellátását.
Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum