Kiket várunk a képzésre?
Kiket várunk a képzésre?


A kreditelismertetésről

A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe (tehát nem szükséges kreditelismertetés) az alábbi szakok esetében:

 • alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés.

Kreditelismertetés alapján az alábbi alapképzési és mesterképzési szakokról, tudományterületekről várjuk a hallgatókat:

 • gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel szakok
 • politológia, szociológia, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok, szociális munka  szakok,
 • igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, nemzetközi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, védelmi igazgatási, katonai gazdálkodási, igazságügyi igazgatási, jogász, szakok.
 • orvosi, egészségügyi, mérnöki, bölcsész és egyéb szakokon végzettek,
 • valamint korábbi egyetemi szintű gazdaságmatematikai elemző, közgazdasági, közgazdász tanári, gazdálkodási, gazdálkodási közgazdász tanári, pénzügyi, nemzetközi kapcsolatok szakok, és főiskolai szintű közszolgáltatási közgazdász szakok.
 • továbbá mindazon az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az egyetem kreditátviteli bizottsága elfogad.

Fontos kiemelni, hogy nem csak alapképzési, hanem mesterképzési, vagy osztatlan főiskolai, egyetemi szakokkal, illetve diplomával is lehetséges a jelentkezés.

A kreditelismertetésről további információ itt található.

 

Közgazdászok, gazdálkodási alapképzésben végzettek

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszakot olyan, gazdálkodási alapképzésben részt vett hallgatók számára ajánljuk, akik érdeklődnek

 • az állami intézkedések és szakpolitikák, jóléti kérdések, az állami közfeladatok hatékony ellátásának szervezeti és szabályozási modelljei és az ebben közreműködő szervezetek és intézmények menedzsmentje iránt (pl.: oktatáspolitika, egészségpolitika, szociálpolitika);
 • a gazdaság- és társadalompolitika alakítását meghatározó folyamatok és intézményrendszer iránt és mélyebben meg szeretnék érteni a gazdaság, a társadalom és az állam kölcsönös egymásra hatását (pl.: szegénység felszámolására tett közpolitikai intézkedések, co-production),
 • a versenyszféra működését alakító olyan folyamatok (pl. gazdaság- és versenypolitika, fejlesztés- és támogatáspolitika, érdekcsoport- és lobbi-tevékenység, társadalmi érdekek és jóléti szempontok érvényre juttatása stb.) iránt, amelyek befolyásolják a piaci viszonyokat és versenyfeltételeket, ezért a versenyszférában működő szervezetek azokat nem hagyhatják figyelmen kívül.

 

Politológusok, szociológusok, társadalomtudományi alapképzésben végzettek

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszakot olyan, társadalomtudományi (pl. politológia, szociológia, nemzetközi kapcsolatok) képzésben részt vett hallgatók számára ajánljuk, akik érdeklődnek az állam és szerepvállalásának valamely területe (pl: diplomácia, politikai rendszer, szakpolitikák, jólét, közfeladatok és szolgáltatások biztosítása) iránt és ahhoz kapcsolódó rendszerezettebb tudást és annak gyakorlati alkalmazását is biztosító készségeket szeretnének elsajátítani.

 

Igazgatásszervezők, nemzetközi igazgatási alapképzésben, jogász képzésben végzettek

A szak az utóbbi időszakba egyre több igazgatási háttérrel rendelkező hallgatót is fogad. Azoknak a hallgatóknak, akik eddigi tanulmányaik során jogi, közigazgatási és európai uniós ismeretekre tettek szert, lehetőségük nyílik közgazdasági és menedzsment szemlélettel bővíteni eddigi tudásukat, amely így esetlegesen ajtót nyit a magánszféra világába. 

 

Orvosi, egészségügyi, mérnöki, bölcsész és egyéb szakokon végzettek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként nem csak a fenti szakokat fogadjuk el, tehát bármilyen más szakon, például orvosi, egészségügyi, mérnöki, bölcsész szakokon végzetteket is várjuk, hiszen képzésünk e területeken végzett hallgatók számára nyújt profilbővítést, számos új területet téve így elérhetővé. Fontos kiemelni, hogy az eltérő szakmai háttérrel érkező hallgatók egyike sem kerül hátrányba, kiemelt hangsúlyt fektetünk a szintre hozó tárgyak elsajátítására (lásd lentebb).

Kreditelismertetés

Azoknak a hallgatóknak, akik nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok egyikéről érkeznek kreditelismertetési kérelmet kell beadniuk. Ebben az esetben a mesterképzésbe való felvétel tényleges feltétele, hogy a felvételiző korábbi felsőoktatási tanulmányaiból 60, de legalább 30 kredit ismertethető legyen az alábbi ismeretkörökben.

 • módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (matematikai alapok, gazdaságmatematika, statisztika, számvitel, mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan, alkotmánytan, EU integrációs alapismeretek, gazdasági jog, társadalompolitika) legalább 40 kredit;
 • szakspecifikus ismeretek (közpolitikai tanulmányok, szervezet- és vezetéselmélet, közcélú szervezetek vezetése, államháztartás és költségvetés, közösségi gazdaságtan és közpénzügyek, kutatástervezés, közszolgálati etika, gazdasági és társadalmi szabályozás elmélete és gyakorlata, közgazdasági elmélettörténet) legalább 30 kredit.

Nem probléma, ha nem tudnak minden mezőhöz tárgyat írni (például nemzetközi igazgatáson tanuló hallgatók a módszertani ismeretekhez). A lényeg, hogy összességében meglegyen a 30 kreditnyi egyezés.

Fontos kiemelni, hogy az eltérő szakmai háttérrel érkező hallgatók egyike sem kerül hátrányba, kiemelt hangsúlyt fektetünk a szintre hozó tárgyak elsajátítására. A közgazdálkodás és közpolitika szakos hallgatóknak speciális felzárkóztató kurzusok indulnak. Ezek a tantárgyak elsősorban matematikai, statisztikai, módszertani valamint közgazdaságtani, pénzügyi ismereteket foglalnak magukba, melyek ismerete nagyban hozzájárul a hallgatók tudásának versenyképességéhez. A felzárkóztató tárgyakat a hallgatók 0 kredites tárgyakként veszik fel, amelyek elsajátítására 4 félév áll rendelkezésükre. A Kreditátviteli Bizottság határozatban állapítja meg, hogy a hallgatóknak milyen tárgyakat kell teljesíteni.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a szakon oktatott tárgyak döntő többsége, értelemszerűen a szintre hozó tárgyak kivételével, nem igényel formalizált, matematizált megközelítést.

A kreditelismertetési eljárásról és a határidőkről az Egyetem levélben, illetve honlapján tájékoztatja a felvételizőket.

Kreditelismerési kérelem ide kattintva érhető el.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum