Közigazgatásfejlesztési Társaság
A Közigazgatásfejlesztési Társaság (KÖFT) a XXI. század modern közigazgatási irányzatai mellett elkötelezett köztisztviselők, közigazgatási szakemberek és pártoló tagok demokratikus önkormányzattal működő szakmai szervezete. Az egyesület 2006 végén alakult meg az alábbi célkitűzések jegyében. 

A KÖFT céljai:

  • a XXI. század változó követelményeinek való megfelelés érdekében új közigazgatási és köztisztviselői szemlélet meghonosítása;
  • a köztisztviselői szakma magasabb szintű gyakorlását biztosító továbbképzési rendszer támogatása;
  • a közigazgatási életpálya vonzóvá tétele a fiatalok számára;
  • a közigazgatási munka szolgáltató jellegének hangsúlyosabbá tétele és ezen erőfeszítések eredményeinek az állampolgárok és vállalkozások irányába való közvetítése;
  • az állampolgárok, vállalkozások és a közigazgatásban dolgozó szakemberek számára az elektronikus közigazgatás népszerűsítése;
  • együttműködés a piaci és a civil szektor képviselőivel a közigazgatás fejlesztése érdekében;
  • fiatal közigazgatási szakemberek tudományos tevékenységének ösztönzése.

A KÖFT tagsága:

  • A KÖFT tagja lehet az a személy, aki közigazgatási szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik, VAGY igazgatásszervezői, illetve közigazgatási szakértői oklevelet szerzett.
  • Gyakornoki tag lehet az a felsőoktatási intézmény hallgatója, aki igazgatásszervezői vagy közigazgatási szakértői képzésben vesz részt.
  • Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az Alapszabályban foglaltakkal egyetért, és a KÖFT tevékenységét anyagilag vagy más módon támogatja.

www.koft.hu

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum