Tanácsadó testületek
Stratégiai Tanácsadó Testület

Nemzetközi Tanácsadó Testület

Tantervi Tanácsadó Testület


Tanszékünk Stratégiai Tanácsadó Testületében (STT) a közigazgatás/kormányzás gyakorlati területén dolgozó szakemberek, illetve egy-két hazai társintézmény tapasztalt munkatársa vesz részt. A STT évente egy-két alkalommal tart formális találkozót. Az STT célja

  1. a Tanszék által gondozott programok tematikájának periodikus felülvizsgálata a gyakorlathoz való kapcsolódás szempontjából, és szükség esetén változtatási javaslatok megfogalmazása;
  2. a gyakorlathoz való kapcsolódás biztosítása szakmai gyakorlatok szervezése, valamint gyakorló szakembereknek az oktatásba és a szakdolgozati témavezetésbe történő bekapcsolása révén;
  3. a KDSZ diákszervezettel való együttműködés, a KDSZ szakmai programjának (pl. előadássorozatainak) segítése témajavaslatok megfogalmazása és alkalmas szakemberek előadóként történő bevonása révén.

Létrehoztunk egy Nemzetközi Tanácsadó Testületet (NTT), melybe Európa és az Egyesült Államok legnevesebb, a Tanszékkel hosszabb ideje szoros munka- és személyes kapcsolatokat ápoló kutatóit hívtuk meg. Az NTT feladata a Tanszék oktatási és kutatási profiljának figyelemmel kísérése és – szükség esetén – változtatási javaslatok megfogalmazása, elsődlegesen a közigazgatási-közpolitikai tudományok területén megfigyelhető nemzetközi trendek tükrében. Az NTT tagjai jelenleg

  1. prof. dr. Geert Bouckaert, a Leuveni Katolikus Egyetem Public Management Institute-jának igazgatója, az EGPA volt elnöke (Immediate Past President); egyetemünk díszdoktora
  2. prof. dr. Steven Osborne, a University of Edinburgh professzora, az IRSPM volt elnöke, a szervezet folyóiratának (Public Management Review) főszerkesztője;
  3. prof. dr. Wolfgang Drechsler, a NISPAcee volt elnökségi tagja, számos rangos szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Tallinn University of Technology profeszora; egyetemünk díszdoktora.

Tanszékünk Tantervi Tanácsadó Testületében (TTT) a Tanszék és a Tanszék által gondozott programok oktatásában részt vevő más oktatási egységek egy-egy képviselője vesz részt. Elsődleges feladata e programok figyelemmel kísérése, a változtatási javaslatok véleményezése és – szükség esetén – változtatási javaslatok megfogalmazása.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum