Befejezett projektek
COCOPS - Coordinating Cohesion for the Public Sector of the Future (FP7)

2011 elején indult a COCOPS nevű, az EU 7. keretprogramjából (FP7) finanszírozott, négyéves kutatási projekt. A kutatási konzorciumban 11, az európai közigazgatási kutatás élvonalába tartozó intézmény, valamint számos európai-, sőt világhírű kutató vesz részt, így pl. a Rotterdami Erasmus Egyetem (Steven van de Walle, Sandra van Thiel), a Leuveni Katolikus Egyetem Public Management Institute-ja (Christopher Pollitt, Geert Bouckaert), a berlini Hertie School of Governance (Gerhard Hammerschmid), vagy a milánói Bocconi Egytem (Eduardo Ongaro). A konzorciumban magyar részről a BCE Közszolgálati Tanszéke vesz részt. A kutatás célja az Új Közmenedzsment (NPM) reformok hatásainak értékelése a gazdasági-pénzügyi válság és a társadalmi kohézió kontextusában.

A magyarországi kutatások hangsúlyosabb elemei:

1) Közigazgatási felsővezetők körében folytatott kérdőíves kutatás (WP3)

2) Kormányzati koordináció és koordinációs megoldások (WP5)

3) A gazdasági-pénzügyi válság hatása a kormányzatra és a kormányzati koordinációra (WP7)

Részletesebb információk itt, ill. a kutatás magyarországi vezetőjétől, Hajnal Györgytől.


 

TED5 - Fifth Trans-European Dialogue in Public Administration: The politics of agency governance

Budapest, 2012 február 2-4

Az elmúlt három évtizedben az „ agencification” - vagyis a fél-autonóm, ügynökség típusú szervezeti megoldások fokozódó megjelenése a kormányzati struktúrában - a világ számos országának fejlődésében megjelent. E folyamat jelentőségét egyebek mellett az adja, hogy az érintett szervezetek sokféle, kulcsfontosságú szabályozó és végrehajtó feladatot hajtanak végre.

A konferencia központi témája a politika befolyása volt az ügynökség típusú államigazgatási szervezeterke Közép-Kelet Európában, a FÁK-ban és Nyugat-Európában.  A felszólalók az alábbi, specifikusabb kérdésekről beszéltek:

 • A szervezeti vezetők kinevezésével és elmozdításával kapcsolatos gyakorlat (politikai kontroll és átpolitizáltság;
 • Az ügynökségek hatása a közpolitikai diskurzusra és folyamatokra;
 •  A politika és a politikusok szerepe az ügynökségek létrehozásával kapcsolatos döntésekben;
 • A politika és a politikusok szerepe az ügynökségek irányításában
 • Az ügynökség típusú szervezetek "haszna" a politikusok és a pártok számára - felelősség- és kockázat-áthárítás, a politikai kontroll hatékonyabbá tétele, ill. politikai "csereügyletekhez" való hozzájárulás.

A 2012-es TED5, hasonlóan az eddigiekhez, egy pontosan meghatározott témájú, de kevésbé formális jellegű konferencia volt. A téma vezetői európai kutatóit is felvonultató eseményen mintegy 50 meghívott vendég vett részt. A konferencia-formátum, szemben a hagyományos konferenciákkal, nem első sorban az egyes tanulmányok formális prezentálására, hanem a résztvevők közötti fókuszált és strukturált vita és gondolatcsere megteremtésére koncentrált.

További információkért látogasson a TED hivatalos weblapjára, vagy forduljon a TED5 Szervezőbizottság elnökéhez, Hajnal Györgyhöz.

 

Kapcsolódó publikációk:

 1. Koen Verhoest, Sandra van Thiel, György Hajnal, Külli Sarapuu, Calin Hintea (2013) (eds): The politics of agency governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 5:2 (Special Issue)

EU COST Action IS0601 CRIPO: A közigazgatási szervezetrendszerek reformtrendjeinek nemzetközi összehasonlító vizsgálata (Comparative Research into Current Trends in Public Sector Organization), 2007-2011

A 2000-es évek közigazgatási reformtrendjei számos új elemet tartalmaznak. A nagyméretű adminisztratív szervezeteken belüli specializáció kvázi-független, ügynökség típusú szervezetek fokozódó létrehozását eredményezte, ami viszont a közpolitikai szektorok és kormányzati szintek közötti szorosabb koordináció, valamint a szerződéses jellegű kontrollmechanizmusok szükségességét vetette föl. Noha a kormányzatok igyekeznek e trendekhez igazodni, továbbra is hiányos az azok előnyös hatásaival kapcsolatos, tudományos jellegű bizonyítékok köre. A legtöbb ilyen jellegű erőfeszítést a nemzetközileg összehasonlítható adatok, a longitudinális adatok, valamint a megfelelő kutatási módszerek hiánya jellemzi. E kezdeményezés célja az e problémakör összehasonlító és longitudinális vizsgálataiban specializálódó kutatók európai platformjának megteremtése, amitől lényeges empirikus, elméleti és módszertani előrelépések, valamint a közpolitikai-kormányzati gyakorlat számára hasznos ajánlások várhatók.

További információk elérhetők itt és itt, ill. a kutatás magyarországi vezetőjétől, Hajnal Györgytől.

Néhány kapcsolódó publikáció (a teljes listához katt ide):

 1. Hajnal, György (2012): Hungary. In: Koen Verhoest , Sandra Van Thiel , Geert Bouckaert , Per Lægreid (2012) (eds): Government Agencies Practices and Lessons from 30 Countries, Basingstoke: Palgrave, pp. 288-299
 2. T.Randma-Liiv, V.Nakrosis & G.Hajnal: Comparing Agencification in CEE Countries In: Koen Verhoest , Sandra Van Thiel , Geert Bouckaert , Per Lægreid (2012) (eds): Government Agencies Practices and Lessons from 30 Countries, Basingstoke: Palgrave, pp. 335-340
 3. Hajnal, György (2012): Studying dynamics of government agencies: Conceptual and methodological results of a Hungarian organizational mapping exercise, International Journal of Public Administration 35:12
 4. Hajnal, György, Vitalis Nakrosis & Tiina Randma-Liiv (2011) (eds): Agencies in Central and Eastern Europe (Special issue of the Transylvanian Review of Administrative Sciences)
 5. Hajnal, György (2011): Agencies and the politics of agencification in Hungary, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Fall 2011 pp. 74-92
 6. Hajnal, György (2011): Adminisztratív politika a 2000-es évtizedben: Az ügynökség típusú államigazgatási szervek strukturális dinamikája 2002 és 2009 között (“Administrative policy in the 2000s in Hungary: The structural dynamics of central government agencies between 2002 and 2009”), Politikatudományi Szemle 20:3 pp. 54-74
 7. Randma-Liiv, Tiina, Vitalis Nakrosis and György Hajnal (2011): Public sector organization in Central and Eastern Europe: From agencification to de-agencification, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Fall 2011 pp. 160-175
 8. Hajnal, György (2010): Agencies in Hungary: Uses and misuses of a concept, In: Laegreid, Per and Koen Verhoest (eds): Governance of public sector organizations. Autonomy, control and performance, Houndmills / New York: Palgrave Macmillan
Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum