Futó projektek
COST Action IS 1207: Local Public Sector Reforms: An International Comparison

Az EU COST programja középpontjában a helyi és területi kormányzással kapcsolatos ismeret- és adathiány csökkentésének szándéka áll. A négyéves (2013-17) projekt célja az adatok és az elemzési megközelítések koherens és megalapozott kiszélesítése és elmélyítése, a helyi-területi kormányzást illető - leíró, magyarázó és értékelő szemléletű - komparatív kutatások közös, a gyakran egymástól elszigetelt nemzeti kutatási tradíciók összekötését is lehetővé tevő platformjának megteremtése. Ennek révén lehetővé válik a helyi szintű közigazgatási reformok európai léptékű összehasonlítása és - ennek alapján - a gyakorlat, a döntéshozatal számára is releváns következtetések és ajánlások megfogalmazása. (További információk itt, ill. a kutatás vezetőjjétől, Hajnal Györgytől.


OTKA K106333: A magyar központ közigazgatási szervezetrendszer strukturális dinamikája

Az MTA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) keretében zajló kutatás célja a magyarországi központi közigazgatási szervek (ügynökség típusú szervek) létrejöttének és szervezeti változásainak leírása és magyarázata. A kutatás épít az ESF COST projekt keretében, szélesebb nemzetközi színtéren megvalósult kutatás eredményeire. A kutatás témája szervesen kapcsolódik a már futó nemzetközi tudományos együttműködésekhez (pl. a COBRA hálózat) és az MTA PTI közpolitikai kutatásához.
Az egyik cél az eddig is vizsgált elméleti alapkérdések szélesebb empirikus bázison történő vizsgálata, különös tekintettel a szervezetek formális-strukturális jellemzőire, a döntéshozatali /bürokratikus autonómia terjedelmére, a politikai kontrollra. Másfelől a kutatás ambíciója, hogy új hipotéziseket fogalmazzon meg a fenti dimenziók egymáshoz való kapcsolatával összefüggésben, és vizsgálja ezek érvényességét. A kutatás tervezett befejezése: 2015. szeptember


OTKA 105552 A magyar lakosság jogtudata – Elméleti és empirikus elemzés

A 2012 októberében indult kutatásban egyfelől áttekintjük, rendszerezzük a jogtudatra, jogi kultúrára vonatkozó főbb elméleteket. Majd ezekre is támaszkodva megkíséreljük megmérni, hogy a magyar társadalom tagjai mennyire ismerik azokat a jogszabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak. Azt is fel kívánjuk tárni, hogy az emberek, az egyes társadalmi csoportok, hogyan gondolkodnak, miként vélekednek a jogról, a jogot alkotó és a jogot alkalmazó állami szervekről. Mindenekelőtt: mikor és milyen mértékben hajlamosak a jogszabályokat betartani, avagy éppen megszegni azokat?

Ezekről a kérdésekről viszonylag keveset tudunk, mert több évtizede nem volt olyan kutatás Magyarországon, amely megkísérelt volna általánosságban (a magyar társadalom egészére nézve) választ adni ezekre az alapvető kérdésekre.

Kutatásvezető: Gajduschek György

További információk: az OTKA honlapján (www.otka.hu), valamint: gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum