Futó projektek
“Public Administration Education Quality Enhancement – PAQUALITY

The project aims to support changes in the area of public administration education in conformity with Bologna objectives, mainly:

  • Promotion of European co-operation in quality assurance with a view to developing comparable criteria and methodologies.
  • Promotion of the necessary European dimensions in higher education, particularly with regards to curricular development, inter-institutional co-operation, mobility schemes and integrated programs of study, training and research, which haven’t been fully applied in the area of the public administration high education in Slovakia and the new EU states yet.

High education public administration programs vary a lot especially in the Central and Eastern European member countries of the EU -  in the new EU member states (NMS). From this perspective it is highly relevant to facilitate quality assurance mechanism which would ensure not only comparable quality of education processes but also comparable outcomes of the education (e.g. quality of graduates, their knowledge, skills and experience) in these countries, which are core in these regards within the NISPAcee region (see D1). EAPAA (European Association of Public Administration Accreditation) accreditation and certification criteria will be reviewed and applied for these purposes.

In addition, the project aims at tackling skills gaps and mismatches in the area of public administration high education through designing and developing curricula that meet the learning needs of students that are relevant to the labor market and societal needs, including through better use of open and on-line, work based, multi - disciplinary learning and new quality assessment criteria. Simultaneously, with a view of this priority, promoting and rewarding excellence in teaching and skills development, training of academics in new and innovative pedagogical approaches, new curriculum design approaches and sharig of good practices through collaborative platforms will be in the center of the project.

In order to achieve these priorities, EAPAA criteria focused on faculty qualifications and skills will have to be promoted and implied, mainly in the New Member States where this seems to be the major weakness of many PA programs.
Leading organization is NISPAcee, Slovakia.

The other partners in the project are:

European Association for Public Administration Accreditation, Netherlands

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Hungary

Masarykova univerzita, Czech Republic

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, Romania

UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovenia

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Hungary

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, Slovakia

EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Slovakia

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Slovakia

 

More information could be found on: www.nispa.org/paquality

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

COST Action IS 1207: Local Public Sector Reforms: An International Comparison

Az EU COST programja középpontjában a helyi és területi kormányzással kapcsolatos ismeret- és adathiány csökkentésének szándéka áll. A négyéves (2013-17) projekt célja az adatok és az elemzési megközelítések koherens és megalapozott kiszélesítése és elmélyítése, a helyi-területi kormányzást illető - leíró, magyarázó és értékelő szemléletű - komparatív kutatások közös, a gyakran egymástól elszigetelt nemzeti kutatási tradíciók összekötését is lehetővé tevő platformjának megteremtése. Ennek révén lehetővé válik a helyi szintű közigazgatási reformok európai léptékű összehasonlítása és - ennek alapján - a gyakorlat, a döntéshozatal számára is releváns következtetések és ajánlások megfogalmazása. (További információk itt, ill. a kutatás vezetőjjétől, Hajnal Györgytől.


OTKA K106333: A magyar központ közigazgatási szervezetrendszer strukturális dinamikája

Az MTA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) keretében zajló kutatás célja a magyarországi központi közigazgatási szervek (ügynökség típusú szervek) létrejöttének és szervezeti változásainak leírása és magyarázata. A kutatás épít az ESF COST projekt keretében, szélesebb nemzetközi színtéren megvalósult kutatás eredményeire. A kutatás témája szervesen kapcsolódik a már futó nemzetközi tudományos együttműködésekhez (pl. a COBRA hálózat) és az MTA PTI közpolitikai kutatásához.
Az egyik cél az eddig is vizsgált elméleti alapkérdések szélesebb empirikus bázison történő vizsgálata, különös tekintettel a szervezetek formális-strukturális jellemzőire, a döntéshozatali /bürokratikus autonómia terjedelmére, a politikai kontrollra. Másfelől a kutatás ambíciója, hogy új hipotéziseket fogalmazzon meg a fenti dimenziók egymáshoz való kapcsolatával összefüggésben, és vizsgálja ezek érvényességét. A kutatás tervezett befejezése: 2015. szeptember


OTKA 105552 A magyar lakosság jogtudata – Elméleti és empirikus elemzés

A 2012 októberében indult kutatásban egyfelől áttekintjük, rendszerezzük a jogtudatra, jogi kultúrára vonatkozó főbb elméleteket. Majd ezekre is támaszkodva megkíséreljük megmérni, hogy a magyar társadalom tagjai mennyire ismerik azokat a jogszabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak. Azt is fel kívánjuk tárni, hogy az emberek, az egyes társadalmi csoportok, hogyan gondolkodnak, miként vélekednek a jogról, a jogot alkotó és a jogot alkalmazó állami szervekről. Mindenekelőtt: mikor és milyen mértékben hajlamosak a jogszabályokat betartani, avagy éppen megszegni azokat?

Ezekről a kérdésekről viszonylag keveset tudunk, mert több évtizede nem volt olyan kutatás Magyarországon, amely megkísérelt volna általánosságban (a magyar társadalom egészére nézve) választ adni ezekre az alapvető kérdésekre.

Kutatásvezető: Gajduschek György

További információk: az OTKA honlapján (www.otka.hu), valamint: gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum