Doktori képzések (PhD)
Az eddigi tapasztalatokból kiviláglik, hogy - a közgazdálkodás és közpolitika mesterszak közvetlen előzménye - a hagyományos egyetemi képzés közszolgálati szakiránya sikeresen fölkészítette tehetséges és a doktori fokozat megszerzését ambícionáló hallgatóit a doktori iskolák felvételi vizsgájára. A mesterszak jó alapokat ad a Közgazdaságtani Doktori Iskolán és a Gazdálkodástani Doktori Iskolán folytatandó tanulmányokhoz. Az említett két doktori iskolán túl a Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott Politikatudományi Doktori Iskolája és a Szociológiai Tudományok Doktori Iskolája ugyancsak vonzó lehetőségnek bizonyult. Oktatóink aktívan részt vesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013 nyarán alakult Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának oktatási programjában.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum