FELVÉTELI 2018
A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Magyarországon egyedülálló programot kínál. Szakunk közgazdasági szemléletre alapozva, az elméleti és a gyakorlati ismeretek kiegyensúlyozott rendszerében adja át a társadalom, a gazdaság és a politika viszonyainak elemzéséhez szükséges tudást.

Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

Szakképzettség: okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon

Képzési idő: 4 félév

Összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A mesterszak oktatási programja multidiszciplináris, vagyis több tudományterületre, szakterületre (közpolitika, közmenedzsment, közgazdaságtan, empirikus kutatási és elemzési módszerek, stb.) épül. A tárgyak többsége angol nyelven is hallgatható.

A szakon belül az alábbi specializációk (szakmai modulok) választhatók:

  • közpolitikai elemzés,
  • közintézményi menedzsment,
  • humán szakpolitikák,
  • verseny- és piacszabályozás.

A szakot a magyar mellett angol nyelven is oktatjuk, amely a magyar hallgatók számára is nyitott. A magyar nyelvű levelező képzés akkor indul, ha elegendő számú jelentkező nyer rá felvételt, ezért érdemes a nappali tagozatot is megjelölni a jelentkezésben. Az elmúlt években egyébként elindult a levelező képzés.

Kiket várunk a képzésre?

Fontos kiemelni, hogy az eltérő szakmai háttérrel érkező hallgatók egyike sem kerül hátrányba, mivel kiemelt hangsúlyt fektetünk a szintre hozó ismeretek elsajátítására. A közgazdálkodás és közpolitika szakos hallgatóknak speciális felzárkóztató kurzusok indultak. Ezek a tantárgyak elsősorban matematikai, statisztikai, módszertani, közgazdaságtani, pénzügyi ismereteket foglalnak magukba, amelyek nagyban hozzájárulnak a hallgatók tudásának versenyképességéhez.

A hallgatók változatos szakmai hátterének is köszönhetően hallgatóink egy kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tölthetnek el két évet. Az évfolyamok viszonylag kis létszáma a magyar felsőoktatásban megszokottnál intenzívebb szakmai kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé az oktatók és a hallgatók között. A mesterszak olyan átfogó, alapos tudást ad, amely a versenyszférában, a közszférában, a non-profit szektorban, és a nemzetközi illetve uniós intézményekben egyaránt versenyképes.

A mesterszak kivételes nemzetközi lehetőségeket nyújt a hallgatói számára. A szak olyan nemzetközi EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) akkreditációval rendelkezik, amelyet az Európai Unióban kevesebb, mint húsz intézmény, Magyarországon pedig egyedül a Corvinus tudott megszerezni. A hallgatók a hagyományos ERASMUS program mellett részt vehetnek az EMPA (European Master's in Public Administration) programban is, amely során egy félévet külföldön tölthetnek, a szakterület legnevesebb partner-intézményeinek egyikében. Európában összesen tizenkettő EMPA-hálózatba tartozó intézmény létezik, Magyarországon pedig egyedül a Corvinus. Az EAPAA és EMPA tagság igazolja, hogy szakunk színvonalas és a nemzetközi sztenderdeknek teljesen megfelelő képzést tud nyújtani. Mindemellett hallgatóink kettős diplomát adó (double-degree) programokban vehetnek részt a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel és a Palermói Egyetemmel közösen.

A felvételi menetéről további információ itt érhető el.

 

 

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum