Felhívás TDK dolgozat írására

Minden hallgató részére remek lehetőség a Tudományos Diákköri munkában való részvétel. A Közgazdálkodás és közpolitika szekcióról szóló információk itt olvashatóak.

Közgazdálkodás és közpolitika szekció


Meghirdető tanszék:
Közszolgálati Tanszék

Szekciótitkár neve, elérhetősége:
Mike Károly, egyetemi adjunktus
karoly.mike @uni-corvinus.hu
E277. szoba.


A szekció rövid leírása:
A Közgazdálkodás és közpolitika szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek

 • a különböző szintű (helyi, nemzeti, európai) kormányzatok és tágabban a közszektor (és a nonprofit szektor) működését, intézményeit, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják; illetve
 • valamely szakpolitika, szabályozás, kormányzati döntés elméleti és/vagy empirikus elemzését végzik el
 • a közgazdaságtan, a menedzsmenttudományok, a közpolitikai elemzés, a szociológia, a politikatudomány vagy más társadalomtudomány eszközeivel.

 

Ajánlott témák:

 • Egy-egy szakpolitika(i részterület) közgazdasági elemzése (pl. oktatás, egészségügy, szociálpolitika, közlekedés)
 • Egy-egy szakpolitika(i részterület) közpolitikai elemzése
 • Európai integráció kormányzási és szakpolitikai kérdései
 • Települési és regionális kormányzatok működése, szakpolitikai funkciói
 • Közszolgáltató és szabályozott vállalatok
 • Irányítás, vezetés a közszektorban
 • Adózás, adórendszerek, adóigazgatás
 • Közintézményi menedzsment reformok és közpolitikai döntéshozatal
 • Nonprofit szervezetek

A megadott témák példálózó jellegűek. A témakörökbe nem sorolható, ám a közszektor más kérdéseit, problémáit leíró vagy előíró elemző dolgozat is beadható!

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum