Információk a levelező képzésről

A mesterszak önköltséges formában levelező tagozaton is elvégezhető. Levelező képzés akkor indul, ha elegendő számú jelentkező nyer rá felvételt (a minimális induló létszámról minden évben a szakfelelős és kar határoz).

A képzésre elsősorban azokat várjuk, akik munka mellett szeretnének tanulni és mesterszakos diplomát szerezni. Elkötelezett hallgatókat várunk, akik a tanórák látogatása mellett hajlandók és képesek a félévek során követni a tananyagot és önállóan feladatokat megoldani. A program keretében lehetőség van arra, hogy ki-ki a saját munkájához, szakterületéhez is kapcsolódó feladatokat (pl. házidolgozat- vagy kiselőadás-témákat) kapjon, továbbá olyan témában írja a szakdolgozatát, amely a személyes szakmai pályájához kapcsolódik. 

A levelező szak tanterve megegyezik a nappali képzésével. Arról, hogy a négy lehetséges modul közül melyek indulnak, a felvett hallgatók érdeklődését szem előtt tartva döntünk. A tanórákat kéthetente pénteken és szombaton tartjuk meg. Az egyes tárgyakból a tantermi kontaktórák száma a nappali tagozatos órák 30%-a, azaz 16 tanóra/tárgy). Az egyes tárgyak tananyaga és módszertana igazodik a levelező képzés sajátosságaihoz.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum