Felvételi Információk

A 2015/2016. tanévre vonatkozó felvételi információk.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK AZ AKTUÁLIS KÉRDÉSEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE FELVÉTELI TÁRGYBÓL

A KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA ÉS A NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAKOKRA

A felvételi vizsga során egy esszét kell írnia a jelentkezőnek.

A jelentkezőnek egyet kell kiválasztani 4-6 esszékérdés közül, amelyre válaszolva 2-3 oldal terjedelemben 

kell önálló elemzést, véleményt írnia. A kérdések közül 2-3 egy-egy közpolitikai döntésre, 2-3 pedig egy nemzetközi gazdasági jelenségre, problémára vonatkozik. A válaszban a közpolitikai döntés melletti és elleni érveket, illetve a gazdasági jelenséggel kapcsolatos magyarázatokat, következtetéseket kell lényegre törően összegyűjteni és kifejteni. Az írásbeli vizsga célja annak felmérése, hogy a jelölt képes-e felismeri az elemzendő döntéssel, jelenséggel kapcsolatos közgazdasági, közpolitikai alapproblémákat, alapösszefüggéseket, és képes-e ezeket logikus, koherens módon bemutatni. 

Az értékelés szempontjai a következők:

- a kiválasztott fogalmak helyes használata az adott kérdés konkrét összefüggéseiben,

- önálló, az adott helyzetben logikailag kellően megalapozott, szakmailag védhető, de egyéni álláspont kialakítása az adott kérdésben,

- reális, az adott helyzetben elképzelhető megoldási javaslat vagy ajánlás megfogalmazása a felvázolt konfliktus vagy kérdés megoldására.

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

Közpolitikai döntések:

Mankiw, Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191., 217-260. 

Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–29., 58–170.

Nemzetközi gazdasági problémák, jelenségek:

Szentes T. - Csáki Gy. - Benczes I.: Nemzetközi gazdaságtan. Akadémiai Kiadó.

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) és a közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szakok esetében az elemzési feladatot angol nyelven kell teljesíteni.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum