EAPAA akkreditációt szerzett a Közgazdálkodás és Közpolitika MSc magyar és angol nyelvű programja

A Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika képzéseinek nemzetközi akkreditációja a napokban sikeresen lezárult

A közigazgatási és közpolitikai képzések európai sztenderjeinek megteremtését és terjesztését immár 20 éve  sikeresen előmozdító European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) Akkreditációs Testületének 2019 szept. 10-én kelt döntése értelmében mind a magyar, mind az angol nyelvű program megkapta a szervezet 7 évre szóló, 2026-ig érvényes akkreditációját.

A Gazdaságpolitika és Közpolitikai Intézet oktató- és kutatómunkája révén intenzív kapcsolatban áll a szakterület legnevesebb külföldi tanszékeivel és intézményeivel, így a mesterszak tantervét szoros összhangba hozta az európai sztenderdekkel: a Közgazdálkodás és Közpolitika magyar nyelvű mesterszakot 2012 után már második alkalommal, míg az angol nyelven oktatott MSc in Public Policy and Management programot első alkalommal akkreditálta az EAPAA.

A közigazgatási-közpolitikai képzések területén globálisan jelen lévő három nagy akkreditációs szervezet közül Európában az EAPAA lényegében lényegében kizárólagos szerepet játszik, a képzések egy általánosan elismert „elitklubját” hozva létre. A sikeres EAPAA akkreditáció ezért is járul hozzá a programok hazai és nemzetközi versenyképességének, és ezáltal a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeinek növelésében

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum