Viziközmű TDK pénzdíjjal - regisztráció február 25-ig!

Minden hazai felsőoktatási intézmény hallgatói számára nyitott víziközmű TDK-szekciót indít a Budapesti Corvinus Egyetem.

Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a víziközművek gazdálkodásának valamely aspektusán keresztül reflektálnak a működésüket befolyásoló kihívásokra. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, a víziközmű ágazatban jelentkező hatását dolgozza fel, vagy egy cég / fogyasztó csoport szempontjából elemez, tár fel folyamatokat.

Különösen ösztönözzük olyan dolgozatok elkészülését, amelyek nem csak egy tudományterület felől közelítenek a feldolgozott témájához, hanem csoportos multidiszciplináris megközelítést alkalmaznak. A szekcióba éppen ezért nem csak a Corvinus egyetem hallgatóinak anyagait várjuk, hanem nyitott minden hazai felsőoktatási intézmény hallgatója számára.

A szekció szakmai támogatója a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal, az első, második és harmadik helyezett pályaművek a Hivatal jóvoltából pénzdíjban is részesülnek.

I. hely: bruttó 220 000 Ft
II. hely: bruttó 170 000 Ft
III. hely: bruttó 120 000 Ft
____________________

 

Regisztráció február 25-ig!

 

Meghirdető szervezeti egység: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)

Szekciótitkár: Ungvári Gábor (BCE, E 117.1 szoba)

Témavezetők: Ungvári Gábor, Kis András

A TDK-val kapcsolatos minden további fontos információ megtalálható a BCE TDK oldalán: http://tdk.uni-corvinus.hu/

A víziközművek működése (az ivóvíz ellátás és a szennyvíz ártalmatlanítás, mint települési szolgáltatások) a stabilitást szimbolizálják, ugyanakkor működési biztonságuk pénzügyi, vízkészlet és természeti oldalról is kitett a mai kor előtt álló legfontosabb kihívásoknak, mint az éghajlat változás, a tiszta ivóvízkészletek iránti növekvő igények, a készletek elszennyeződése, a demográfiai változások, az országokon belüli, vagy azokon átívelő vándorlás, ami a célterületeken túlhasználatot, infrastruktúra fejlesztési igényeket generál, míg a forrásuknál túlméretezett, pénzügyileg fenntarthatatlan kapacitásokat hagy maga után.

A vízközmű szektor szabályozási környezetének erre a kihívás halmazra kell válaszokat találnia, jó és rossz gyakorlatok, tapasztalatok egyaránt vannak már. A téma céges, országos, régiós és globális fókusszal egyaránt megfogható.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum