Szakdolgozatok leadása, záróvizsga jelentkezés

szakdolgozatok leadásával kapcsolatos információkat az alábbiakban olvashatja:

Leadás határideje: 2017. május 2. 16:00

Leadás helye: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék titkársága, főépület 275. szoba

Leadás módja, egyéb információk:

A szakdolgozatot 1 nyomtatott és egy elektronikus példányban, CD-re írva kell benyújtani. A benyújtás személyesen 2016. április 24-május 2-ig 10:00 - 14:00 óráig történhet, május 2-án 16 óráig van erre lehetőség A szakdolgozathoz mellékelten (de nem belekötve) kitöltve szükséges benyújtani az alábbi 3 nyomtatványt:

1. Nyilatkozat szakdolgozat leadásához (saját munka), valamint

2. Könyvtári nyilatkozat (magyar)

3. Konzulensi nyilatkozat  http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=5466

A könyvtári és saját munkáról szóló nyilatkozatok elérhetők innen.

Ha valaki késedelmesen adja le a szakdolgozatát, annak késedelmi díjat kell fizetnie, melynek módjáról a Tanulmányi Osztály ad felvilágosítást. A késedelmes leadáshoz egy további nyilatkozatot kell leadni, mely szintén a fent megjelölt honlapról érhető el.

Komplex vizsgával kapcsolatos információk:

Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt kezdték meg, komplex vizsga letételére kötelezettek. A komplex vizsga tárgyat a Neptunban kell felvenniük és legkésőbb a vizsga előtt egy nappal le kell adniuk egy nyilatkozatot arról, hogy valamennyi tárgyukat teljesítették (leadás helye: 275. szoba). A nyilatkozat mintája elérhető innen. (Nyilatkozat komplex vizsgára MA/MSc mesterszakos hallgatók számára).

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum