Felvételi információk 2017

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

Szakunk közgazdasági ismeretekre és készségekre alapozott tananyaggal, az elméleti és a gyakorlati ismeretek kiegyensúlyozott rendszerében adja át a társadalom, a gazdaság, az állam és a politika viszonyainak megértéséhez és elemzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati eszköztárat, így többek között a szükséges közgazdasági elemzési, empirikus, kutatási-módszertani, összehasonlító és menedzsment ismereteket.

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

A képzési idő négy félév, nappali, illetve levelező tagozaton. Levelező képzés akkor tud indulni, ha elegendő számú jelentkező nyer rá felvételt, ezért érdemes a nappali tagozatot is megjelölni a jelentkezésben. A szak államilag támogatott és önköltséges formában is indul, az önköltség 350.000 forint / félév. A szakot a magyar mellett angol nyelven is oktatjuk, ahol az államilag támogatott hallgatóknak mindössze a 140.000 forint / félév nyelvi hozzájárulást kell megfizetniük.

A szakon belül az alábbi szakmai modulok választhatók:

  • közpolitikai elemzés,
  • közintézményi menedzsment,
  • humán szakpolitikák,
  • versenypolitika és piacszabályozás.

A mesterszak oktatási programja multidiszciplináris, vagyis több tudományterületre épül. A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tölthetnek el két évet. A hallgatók viszonylag kis létszáma pedig a magyar felsőoktatásban megszokottnál intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé.

A mesterszak kivételes nemzetközi lehetőségeket nyújt hallgatói számára. A szak olyan nemzetközi akkreditációval rendelkezik, amelyet Európában nagyon kevés intézmény birtokol, emellett pedig a szakot oktató tanszék Európa vezető egyetemeivel közös kutatási programok aktív résztvevője, ennek megfelelően színvonalas és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő képzést nyújt. A szakon tanuló hallgatók a hagyományos ERASMUS program mellett részt vehetnek az EMPA (European Master's in Public Administration) programban, amely során egy félévet külföldön tölthetnek, a szakterület legnevesebb partner-intézményeinek egyikében.

Kiket várunk a képzésre?

Fontos kiemelni, hogy az eltérő szakmai háttérrel érkező hallgatók egyike sem kerül hátrányba, mivel kiemelt hangsúlyt fektetünk a szintre hozó tárgyak elsajátítására. A közgazdálkodás és közpolitika szakos hallgatóknak speciális felzárkóztató kurzusok indulnak. Ezek a tantárgyak elsősorban matematikai, statisztikai, módszertani, közgazdaságtani, pénzügyi ismereteket foglalnak magukba, amelyek nagyban hozzájárul a hallgatók tudásának versenyképességéhez.

A felvételiről

A szakra történő felvétel követelménye egy szóbeli szakmai és motivációs beszélgetésen való sikeres részvétel, valamint szükség esetén kreditelismertetési eljárás lefolytatása.

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül. Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

A felvételi pontok számítása a következő módon történik:

  • az oklevél minősítése: 20 pont (az érdemjegy szorozva néggyel)
  • szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont
  • többletpontok (esélyegyenlőség, sporteredmény, OTDK): 10 pont

További információért látogasson el honlapunkra (http://kozpol.uni-corvinus.hu -> Felvételizőknek) vagy keressen minket a kozpol@uni-corvinus.hu e-mail címen.

Ez az ismertető tájékoztató jellegű, hivatalos információk a kari (http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu) és tanszéki (http://kozpol.uni-corvinus.hu) honlapon érhetők el.

FIGYELEM! A felvételi jelentkezés beadásának határideje 2017. február 15-e! További információk a felvételi eljárásról a www.felvi.hu-n érhetők el.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum