Admission information 2017 for Hungarian students

Admission information for Hungarian students for the next academic year is available here.

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

Szakunk közgazdasági ismeretekre és készségekre alapozott tananyaggal, az elméleti és a gyakorlati ismeretek kiegyensúlyozott rendszerében adja át a társadalom, a gazdaság, az állam és a politika viszonyainak megértéséhez és elemzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati eszköztárat, így többek között a szükséges közgazdasági elemzési, empirikus, kutatási-módszertani, összehasonlító és menedzsment ismereteket.

A képzési idő négy félév, nappali, illetve levelező tagozaton. Levelező képzés akkor tud indulni, ha elegendő számú jelentkező nyer rá felvételt, ezért érdemes a nappali tagozatot is megjelölni a jelentkezésben. A szak államilag támogatott és önköltséges formában is indul, az önköltség 350.000 forint / félév. A szakot a magyar mellett angol nyelven is oktatjuk, ahol az államilag támogatott hallgatóknak mindössze a 140.000 forint / félév nyelvi hozzájárulást kell megfizetniük.

A szakon belül az alábbi szakmai modulok választhatók:

  • közpolitikai elemzés,
  • közintézményi menedzsment,
  • humán szakpolitikák,
  • versenypolitika és piacszabályozás.

A mesterszak oktatási programja multidiszciplináris, vagyis több tudományterületre épül. A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tölthetnek el két évet. A hallgatók viszonylag kis létszáma pedig a magyar felsőoktatásban megszokottnál intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé.

A mesterszak kivételes nemzetközi lehetőségeket nyújt hallgatói számára. A szak olyan nemzetközi akkreditációval rendelkezik, amelyet Európában nagyon kevés intézmény birtokol, emellett pedig a szakot oktató tanszék Európa vezető egyetemeivel közös kutatási programok aktív résztvevője, ennek megfelelően színvonalas és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő képzést nyújt. A szakon tanuló hallgatók a hagyományos ERASMUS program mellett részt vehetnek az EMPA (European Master's in Public Administration) programban, amely során egy félévet külföldön tölthetnek, a szakterület legnevesebb partner-intézményeinek egyikében.

Kiket várunk a képzésre?

Fontos kiemelni, hogy az eltérő szakmai háttérrel érkező hallgatók egyike sem kerül hátrányba, mivel kiemelt hangsúlyt fektetünk a szintre hozó tárgyak elsajátítására. A közgazdálkodás és közpolitika szakos hallgatóknak speciális felzárkóztató kurzusok indulnak. Ezek a tantárgyak elsősorban matematikai, statisztikai, módszertani, közgazdaságtani, pénzügyi ismereteket foglalnak magukba, amelyek nagyban hozzájárul a hallgatók tudásának versenyképességéhez.

A felvételiről

A szakra történő felvétel követelménye egy szóbeli szakmai és motivációs beszélgetésen való sikeres részvétel, valamint szükség esetén kreditelismertetési eljárás lefolytatása.

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül. Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

A felvételi pontok számítása a következő módon történik:

  • az oklevél minősítése: 20 pont (az érdemjegy szorozva néggyel)
  • szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont
  • többletpontok (esélyegyenlőség, sporteredmény, OTDK): 10 pont

További információért látogasson el honlapunkra (http://kozpol.uni-corvinus.hu -> Felvételizőknek) vagy keressen minket a kozpol@uni-corvinus.hu e-mail címen.

Ez az ismertető tájékoztató jellegű, hivatalos információk a kari (http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu) és tanszéki (http://kozpol.uni-corvinus.hu) honlapon érhetők el.

Copyright © 2013 | Contact | Publishing information